CIRCULAR 01_2015. Quota 2015 i llicències 2016

CIRCULAR 01/2015

Quotes 2015 i llicències 2016

 Quota 2015:

La quota de soci per a l’any 2015 es manté en  54,43€. La quota de soci inclou la unitat familiar (El pare i la mare, els  menors de vint-i-un anys o fins als vint-i-cinc inclosos, si cursen estudis oficials i conviuen amb els ascendents i depenen econòmicament  així com els ascendents dels progenitors quan resideixin al mateix domicili. ).

La quota de soci inclou per l’any 2016 el cost d’una llicència fins a 30€ (equivalent a la llicència senior FCE)

Llicències :

Els preus de les llicències FCE han estat modificades ( llicència única FCE- FEDA_FIDE) en la circular 5/2016

 

Les llicències queden segons la circular de la Federació Catalanala del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

 

CODI DESCRIPCIÓ COST PERIODE
QUOTA SOCI Quota de soci numerari 2015 54,43 € Anual
QA Quota d’alumne octubre 2015-maig 2016 18,00 € Mensual
 QA2  Quota d’alumne octubre 2015-maig 2016  25,00€  Mensual
QA_LLS14_FCE Llicència de Sub-14 2016 FCE-FEDA-FIDELlicència de Sub-14 2016  8,80€(6,30 €) Anual
QA_LLS10_FCE Llicència de Sub-10 2016 FCE-FEDA-FIDELlicència de Sub-10 2016

 

4,60€(2,10 €) Anual
LL_FCE Llicència Sènior 2016 FCE-FEDA-FIDELlicència Sènior 2016 34,20€(30,00 €) Anual
LL_FCE_S16_O65 Llicencia (majors de 65 anys) i Sub-16 2016Llicencia (majors de 65 anys) i Sub-16 2016  21,30€(17,10 €) Anual
QA_LLS14_FIDE Jugador menor de 14 anys  2016 2,50 € Anual
QA_LL_FIDE SE Jugador sense avaluació FIDE 2016 4,50 € Anual
QA_LL_FIDE Jugador amb avaluació FIDE 2016 10,00 € Anual