• Socis i serveis Flancderei

    • La quota del Club d’Escacs Montmeló pel 2018 és de 55,91. (55,30€ + 1.1% IPC2017). Per acord de l’Assemblea General es fraccionarà el pagament de la quota en : 20,91€ ( mes de juny) + 35 € (preu de la llicència sènior el mes de desembre). El segon pagament només afectarà als jugadors que tramitin la llicència  i per l’import que determini la FCE.
    • Per actualitzar les dades dels socis o per donar-se  d’alta s’haurà d’omplir a través del web un qüestionari amb les dades necessàries.
  • La quota de soci compren la unitat familiar.

  • Anualment les quotes seran incrementades  amb l’IPC.

  • Forma de pagament: Fer constar el nom i fer l’ingrés al Banc de Sabadell: IBAN(ES09)  0081-0035-11-0006220336

 

 

Serveis Flancderei:

  • A través de l’Agència de la Salut Publica , el Club d’Escacs Montmeló ofereix a la població en general i particularment a la població de Montmeló una activitat gratuïta que es denomina juga als escacs.

 

  • L’equip de flancderei dona suport a Escoles i altres entitats per la promoció dels escacs. Per demanar informació podeu escriure a flancderei@flancderei.com

  • Estatuts de l’Entitat