• Socis i serveis Flancderei

  • La quota del Club d’Escacs Montmeló pel 2018 és de 55,91. (55,30€ + 1.1% IPC2017). Per acord de l’Assemblea General es fraccionarà el pagament de la quota en : 20,91€ ( mes de juny) + 35 € (preu de la llicència sènior el mes de desembre). El segon pagament només afectarà als jugadors que tramitin la llicència  i per l’import que determini la FCE.
  • Per actualitzar les dades dels socis o per donar-se  d’alta s’haurà d’omplir a través del web un qüestionari amb les dades necessàries.
 • La quota de soci compren la unitat familiar.

 • Anualment les quotes seran incrementades  amb l’IPC.

 • Forma de pagament: Fer constar el nom i fer l’ingrés al Banc de Sabadell: IBAN(ES09)  0081-0035-11-0006220336
 • Serveis Flancderei:

  L’equip de flancderei dona suport a Escoles i altres entitats per la promoció dels escacs. Per demanar informació podeu escriure a flancderei@flancderei.com

 • Estatuts de l’Entitat