• Socis i serveis Flancderei

  • La quota de soci del Club d’Escacs Montmeló pel 2019 és de  21,16€ ( mes de juny)
  • El pagament del preu de la llicència de la FCE 2020 es farà el desembre del 2019. Aquest pagament només afectarà als jugadors que tramitin la llicència  i per l’import que determini la FCE.
  • La quota de soci  compren la unitat familiar i afecta a tots els membres majors d’edat que la composen.

  • Els socis menors d’edat s’anomenen socis aspirants i la seva quota és de 20€ al mes.
  • Anualment les quotes seran incrementades  amb l’IPC.

  • Forma de pagament: Fer constar el nom i fer l’ingrés al Banc de Sabadell: IBAN(ES09)  0081-0035-11-0006220336

Serveis Flancderei:

  • A través de l’Agència de la Salut Publica , el Club d’Escacs Montmeló ofereix a la població en general i particularment a la població de Montmeló una activitat gratuïta que es denomina juga als escacs.
  • L’equip de flancderei dona suport a Escoles i altres entitats per la promoció dels escacs. Per demanar informació podeu escriure a flancderei@flancderei.com

  • Estatuts de l’Entitat