SOCIS

👨‍👩‍👧‍👦 Soci familiar

Compren la unitat familiar i afecta a tots els membres majors d’edat que la componen

👦👧 Soci aspirant

Esportista menor d’edat que s’incorpora a l’Escola d’Escacs. A partir dels 6 anys.

📝 Accés

Unitat familiar: Full de sol·licitud (un full per cada membre major d’edat)

Soci Aspirant : Full de sol·licitud

Enviar-ho a flancderei@flancderei.com

Un cop rebeu l’aprovació haureu d’adjuntar fotocòpia dels DNI

💶 Quotes

La quota familiar per l’any 2023 és de 24,03€

La quota de soci aspirant és de 160€ l’any: pagament mensual de 20€ excepte els mesos de juny-juliol-agost i setembre (vegeu Escola d’Escacs)

Anualment les quotes podran ser incrementades amb l’IPC

Pagament a través d’ingrés al compte del Club al Banc de Sabadell (fer constar el nom):

IBAN(ES09) 0081-0035-11-0006220336