Avui dimecres (Problema 3). Blanques juguen i guanyen

Les blanques han permès que les negres capturin el peó de f3 i amenacin escacs i mat. Però es tracta d’un parany. El peó estava enverinat.  L’atac descobert és el recurs tàctic utilitzat, per capturar la dama negra.

La solució la podeu trobar en la revista local AvuiDimecres (29/9/2010)