Avui dimecres (Problema 4). Negres juguen i guanyen

La intercepció o obstrucció és un recurs basat en la ruptura de la comunicació entre dues o més peces contraries. En aquesta posició les negres han entregat una peça a canvi de que el rei blanc estigui exposat a les amenaces de mat . Però les peces blanques semblen defensar completament al monarca blanc. La intercepció en la defensa del punt b4 és la clau d’aquesta espectacular combinació.

Koskinen-Kasanen
(Finlandia 1968)

La solució la podeu trobar en la revista local AvuiDimecres (6/10/2010)