Avui dimecres (Problema 5). Blanques juguen i guanyen

La clavada és un recurs que es produeix quan una de les peces no pot jugar (o té dificultats per fe-ho) per trobar-se en línia amb una peça enemiga i una altre pròpia (si aquesta és el rei la clavada és absoluta). En aquesta posició les blanques fan servir la clavada per atacar per guanyar dama o fer mat.

Klaman – Lissyzin 1-0  Leningrad 1937

La solució la podeu trobar en la revista local AvuiDimecres (13/10/2010)