Blanques juguen i guanyen

La posició del diagrama és una combinació del extraordinari jugador cubà José Raúl Capablanca. Amb la idea del “mat del passadís” i amb tema tàctic de la desviació ( f7 ) les blanques o donen mat o queden amb avantatge d’una peça. Sabries trobar la continuació correcta?

1918 Capablanca – Fonaroff

Solució al diagrama anterior:

1 .Cd4, Aa3 2. Cf5, Ac5 3.Ad1 (zugzwang), Re1 4.Cxe3!, Rf2 ( si … AxC 5.RxA , RxA  el blanc guanya) 5.Cc4, Rg3 6.Re4 (per un altre camí), Rf2 7.Rf5, Re1 8.Ah5, Rf2 9. Re6 guanyant