CALENDARI ELECTORAL 2008

      CALENDARI ELECTORAL 2008

ELECCIONS MEMBRES JUNTA DIRECTIVA

 

Data

Concepte

22-11-08

Assemblea General :

 

Ø Convocatòria   d’eleccions   dels    membres de la Junta Directiva del Club.

Ø Homologació del cens electoral i inici del termini de reclamacions.

Ø  Nomenament de la junta electoral i del seu president.

Ø  Aprovació del calendari electoral.

01-12-08

Ø Inici del termini de la presentació de candidatures a membres de la Junta directiva.

Ø  Fi del termini de reclamacions al cens electoral.

11-12-08

Ø  Fi del termini  per a la presentació de les candidatures.

Ø  Publicació provisional de les candidatures rebudes.

Del

12-12-08

al

17-12-08

 

Termini per a la impugnació de les candidatures publicades provisionalment.

18-12-08

Ø Resolució de la impugnació de les candidatures.

Ø Publicació definitiva de les candidatures oficials.

27-12-08

Acte de VOTACIONS per a l’elecció de la nova Junta Directiva del Club d’Escacs Montmeló.

Horari: de 10:30h a 13:30h

Les votacions es duran a terme  al domicili del Club: c/ Folch i Torres s/n de Montmeló

02-01-09

Proclamació dels resultats i constitució de la nova Junta del Club.

 

Montmeló a 22 de novembre de 2008

One response

  1. Suposo que sabeu que no es pot iniciar un proces electoral sense haver modificat els estatuts.

    Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
    DOGC núm. 5255 – 11/11/2008

    DECRET 215/2008, de 4 de novembre, de modificació del Decret 145/1991, de 17 de juny, de regulació de la constitució, les classes i el registre de clubs i associacions esportius, i d’aprovació del Reglament del seu règim i funcionament intern.

    Els clubs i les associacions esportius ja constituïts han d’adaptar els seus estatuts i han d’inscriure aquesta adaptació en el Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya abans de l’inici d’un nou procés electoral per a l’elecció dels membres del consell o la junta directiva

Comentaris tancants