Classes per internet

D’acord amb la circular Circular_CEM 04/25ANYS Formació els dijous a partir de les 18h. el Gran Mestre Andrés Rodríguez impartirà classes magistrals als jugadors juvenils de l’entitat. A partir de les 19h. aprox. s’iniciarà la valoració d’una posició on hi podran participar la resta de jugadors del Club. Cada més el jugador que tingui millor puntuació en les valoracions obtindrà un petit premi. Pel dijous 17 de desembre es proposa aquesta posició.:

Juguen blanques.