Convocada Reunió de la Comissió d’Escacs CEVO

DILLUNS 24 DE NOVEMBRE

AL CENTRE CÍVIC CAN PANTIQUET
C. Can Flequer, 25

Mollet del Vallès
Telèfon 93 570 35 25

A LES 7 DE LA TARDA

ODRE DEL DIA

1.- LLIGA COMARCAL D’ESCACS
2.- CONVENI AMB LA FEDERACIÓ CATALANA
3.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
4.- TORN OBERT DE PARAULES

SALUTACIONS,

CONSELL ESPORTIU DEL VALLÈS ORIENTAL