CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

          En Jordi Pellicer i Pi, com a president del Club d’Escacs Montmeló, convoca a totos els socis a l’Assemblea Extraordinària que tindrà lloc el proper dia 22 de Novembre del 2008 a partir de les 11 hores en primera convocatòria i de les 11:30 hores en segona convocatòria  , amb el següent

 

ORDRE DEL DIA

 

1. Convocatòria d’eleccions dels membres de la Junta Directiva del Club.

2. Presentació del Cens electoral i inici del termini de reclamacions de cens.

3. Nomenament de la Junta electoral i del seu president.

4. Presentació i aprovació del Calendari electoral.

5. Precs i preguntes.

 

Montmeló a 20 d’octubre de 2008

 El President                 

Jordi Pellicer i Pi