Reunió, sopar i videoconferencia a la Torreta

El dissabte 21 es va celebrar un sopar als jardins de la Torreta precedit per una reunió escolar per valorar diferents aspectes dels escacs escolars. El comensals van sorprendre al President de l’entitat amb un quadre on hi havia un recull de fotografies de l ‘expedició que va anar al Campionat de Catalunya. La nit es va tancar amb una videoconferència amb Alemanya i un resum de fotografies del web de flancderei