Territorial BCN (UCEC)

Al 6 i 7 de març es va disputar a Calella la Territorial de Barcelona dels JEEC. Aquest any la competició tenia resctriccions pels jugadors federats. La comarca del Vallès Oriental i la Terrirorial de Barcelona ciutat fruit d’un Conveni amb la Federació estava exclosa de les restriccions.

Sorprenment i de forma arbitrària tots els jugadors del Vallès Oriental van ser exclosos de la classificació.